6 Tips for att ateruppfinna ditt Erektil Dysfunktion och vinna

Peroral behandling är numera förstahandsalternativ vid behandling av impotens. Ju snabbare du gör det, desto snabbare kommer du att hitta den möjliga orsaken till impotens och få rätt behandling. Den första och största – Hinder för att korrigera din ED får modet att prata om det, antingen med din partner eller din läkare. Injektioner. Själv…